Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PFERD-Rüggeberg B.V.

BestelsoortGrenswaardeKosten
digitale bestellingen< 150,00 €8,00 €
 vanaf 150,00 €0,00 €
manuele bestellingen< 300,00 €30,00 €
 vanaf 300,00 €0,00 €

Retourafwikkeling

PFERD-Rüggeberg Breda:

Retouren worden alleen geaccepteerd na voorafgaand overleg met onze verkoopafdelingen.

Uw retourzending krijgt een nummer toegekend, dat als referentie geldt voor de gehele verdere afwikkeling.

Retourzendingen van producten ten gevolge van foutieve bestellingen van de klant worden belast met 25% handlingskosten, met een minimum van € 50,–.

Retourzendingen zonder retournummer worden door PFERD niet in ontvangst genomen.

Incomplete artikelen die in andere of beschadigde verpakking worden aangeleverd, komen niet voor garantie of creditering in aanmerking.

Van goederen waarvoor een minimum afname geldt, kunnen geen aangebroken verpakkingen worden teruggenomen.

Reclamaties en verzoeken voor garantie worden alleen gehonoreerd indien PFERD-Rüggeberg B.V. in staat is gesteld zich vooraf op de hoogte te stellen van de aard en het bedrag van de schade. Onze verplichtingen beperken zich tot het herleveren van het betreffende product.

Reparatiecyclus voor machines

Met ingang van 1 juli 2004 zijn de voorwaarden, waaronder een machine ter beoordeling voor reparatie naar onze fabriek wordt verstuurd, aangepast.

Deze voorwaarden zijn:

De door PFERD ontvangen machine(s) word(t)(en) voor beoordeling doorgestuurd naar onze reparatieafdeling te Marienheide.

Zodra PFERD een antwoord heeft, ontvangt de klant een mail met daarin de kosten voor reparatie.

De klant dient via mail zijn beslissing aangaande de machine aan te geven.

Hij kan kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • Klant gaat akkoord met de reparatie. Klant tekent hiervoor.
  • Klant vraagt de machine te vernietigen. Hieraan zijn echter € 40,-- aan kosten verbonden, die aan de klant worden doorberekend.
  • Klant vraagt om de gedemonteerde machine aan hem terug te sturen. Hieraan zijn echter € 50,-- aan kosten verbonden, die aan de klant worden doorberekend.
  • Klant bestelt een nieuwe machine bij PFERD en vraagt de oude te vernietigen. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. De € 50,-- vervalt.
  • Klant bestelt een nieuwe machine bij PFERD en vraagt de oude delen terug te sturen. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. De € 50,-- vervalt.

Indien de klant n.a.v. de kostenopgave niet binnen 3 maanden reageert, wordt de machine gedemonteerd geretourneerd en zullen € 50,-- aan kosten worden doorberekend.

Aanmelding PFERD nieuwsbrief

U kunt zich hier kosteloos aanmelden voor onze PFERD nieuwsbrief en vervolgens ontvangt u regelmatig alle nieuws over producten, services en acties uit de wereld van PFERD.