Milieu en duurzaamheid

Met verantwoordelijkheidsgevoel omgaan met natuurlijke bronnen – in het bijzonder mens, natuur en milieu – is in onze grondbeginselen vastgelegd. Tot het duurzame gebruik van natuurlijke bronnen en de spaarzame omgang met energie voelen wij ons verplicht.

Wij streven ernaar het materiaal- en energieverbruik steeds te verminderen en door een optimaal gebruik van bronnen alsmede de toepassing van moderne productietechnologieën onze milieubelasting en energie-efficiëntie duurzaam te verbeteren.

PFERDVALUE

PFERDVALUE bekijkt arbeidsergonomie en efficiency systematisch met als doel het optimaal gezond blijven van de medewerkers en het bereiken van de best mogelijke efficiency.

Link

Milieupolitiek

Meerwaarde met PFERD door voortdurende verdere ontwikkeling en het gelijktijdig ontzien van bronnen.

Link
chevron-leftAlertBrowse fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSort NoneSort ASCSort DESC