REACH-verordening

Wat betekent REACH?

Sinds 1 juni 2007 wordt met de nieuwe EG-verordening REACH (1907/2006/EG) het bestaande chemicaliënrecht fundamenteel nieuw geregeld. De wetgever streeft met REACH (Registrering, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën) het doel na, de gevaren en de risico’s door chemische stoffen tot een minimum te beperken en een hoger veiligheidsniveau voor mens en milieu te realiseren.

REACH draagt aan de industrie de primaire verantwoordelijkheid over voor de beheersing van potentiële risico’s door chemische stoffen. De industrie is ook verantwoordelijk voor het doorgevevn van geschikte veiligheidsinformatie aan de gebruikers. De verordening heeft uitwerkingen op de totale leveringsketen. Nauwe samenwerking en communicatie met leveranciers en klanten zijn absoluut noodzakelijk.

PFERD heeft zich intensief met de verordening bezig gehouden en zal vanzelfsprekend alle daaruit voortkomende verplichtingen vervullen en constructief omzetten. Als centrale aanspreekpartner in onze firma staat u voor al uw vragen, die REACH betreffen, mevrouw dr. Birgit Franken ( birgit.franken@pferd.com ) ter beschikking. Wij adviseren u graag.

PFERD informeert

Artikel 33 van de verordening voorziet voor iedere leverancier (producent en importeur) van een product de informatieverplichting, wanneer in het desbetreffende product een stof zit van de “ REACH-kandidatenlijst ” in een concentratie van meer dan 0,1 gew. %. Let er a.u.b. op, dat deze lijst voortdurend wordt uitgebreid en geactualiseerd.

REACH-lijst

Als producent van premiumgereedschappen informeren wij onze klanten en benoemen in de tabel REACH-lijst alle betrokken artikelen.

Download

Loading

De ontwikkeling van nieuwe producten en productieprocessen en de constante verbetering van ons productprogramma zijn wezenlijke ondernemersdoelen van PFERD. Daarom heeft het onze bijzondere belangstelling om zo snel mogelijk oplossingen te vinden om, zo nodig, de in de kandidatenlijst genoemde stoffen in de toekomst niet meer te gebruiken bij de productie van PFERD-gereedschappen.

Overige informatie over REACH verkrijgt u hier .

Aanmelding PFERD nieuwsbrief

U kunt zich hier kosteloos aanmelden voor onze PFERD nieuwsbrief en vervolgens ontvangt u regelmatig alle nieuws over producten, services en acties uit de wereld van PFERD.