Biociden en behandelde voorwerpen

Informeer ons a.u.b. vóór een levering als de producten/materialen die u aan ons levert, biocide werkzame stoffen bevatten of hiermee zijn behandeld. Geef in dit geval aan om welke biocide werkzame stoffen het concreet gaat en welke producten het betreft.

Anders gaan wij ervan uit dat er geen biocide werkzame stoffen in uw producten/materialen voorkomen.

Op 1 september 2013 komt de nieuwe Verordening inzake biociden (EU) nr. 528/2012 in de plaats van de tot dan toe geldige Richtlijn 98/8/EG.

De nieuwe verordening maakt nieuwe toelatingsprocedures mogelijk, bijvoorbeeld de toelating van de unie of de toelating van productfamilies. Voor producten met een gunstig milieu- en gezondheidsprofiel bestaat er een vereenvoudigde procedure. Bovendien vallen naast biociden nu ook met biociden behandelde voorwerpen onder de verordening. Naast nieuwe aanduidingsvoorschriften mogen deze alleen werkzame stoffen bevatten die in de Europese Unie verkocht mogen worden. In het kader van de nieuwe verordening wordt ook het gebruik van in situ ontstane werkzame stoffen (bijvoorbeeld ozon) geregeld. Als gevolg van de wijziging van de wettelijke grondslag worden er nieuwe eisen gesteld aan de aanvraagdocumenten. Bovendien zijn er vernieuwingen bij de formele eisen voor de toelating van biociden, zoals bij de in te dienen formaten en de termijnen.

Belangrijke termijnen

 • September 2013
  De Verordening (EU) nr. 528/2012 vervangt de Richtlijn 98/8/EG.
 • September 2015
  Biociden mogen alleen nog werkzame stoffen bevatten van ondernemingen die zijn opgenomen in een positieve lijst van het ECHA.
 • Tot 1 september 2017
  Aanvragen tot toelating voor in situ ontstane biociden die niet onder de Richtlijn 98/8/EG vielen.

Biociden zijn …

producten die door hun chemische of biologische eigenschappen werkzaam zijn tegen schadelijke organismen of schade door schadelijke organismen voorkomen. Biociden hebben een verscheidenheid aan toepassingen. De bijbehorende productsoorten zijn opgenomen in bijlage V bij de Verordening inzake biociden.

Er zijn vier hoofdgroepen met in totaal 22 productsoorten

 • Desinfecteermiddelen
  (bijvoorbeeld producten voor het desinfecteren van oppervlakken of drinkwater)
 • Conserveermiddelen
  (bijvoorbeeld houtconserveermiddelen, conserveermiddelen voor coatings of bouwmaterialen, conserveermiddelen voor producten tijdens opslag)
 • Plaagbestrijdingsmiddelen
  (bijvoorbeeld insecticiden, rodenticiden of afweermiddelen en lokstoffen)
 • Andere biociden
  (bijvoorbeeld aangroeiwerende middelen voor vaartuigen)

chevron-leftAlertBrowse fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSort NoneSort ASCSort DESC