Aluminium: Het metaal van de nieuwe eeuw

Met een aandeel van meer dan 8% is aluminium na zuurstof en silicium het meest voorkomende element in de aardkorst.

In veel sectoren en industrieën moeten de materialen dusdanige eigenschappen hebben dat zij aan de vereisten inzake oppervlaktekwaliteit, ecologie en veiligheid voldoen. Efficiënte verkeerssystemen zijn niet meer denkbaar zonder het gebruik van lichtgewicht aluminium onderdelen.

In deze bijdrage hebben wij onze jarenlange ervaring en onze actuele knowhow met betrekking tot het specifieke verspanings- en rendementgedrag bij de bewerking van aluminium voor u samengevat.

Overzicht – Aluminium

Aluminium en aluminiumlegeringen worden gekenmerkt door een aantal eigenschappen die hen met name voor industrieel gebruik tot een belangrijk materiaal maken:

 • extreme duurzaamheid,
 • gering gewicht,
 • corrosiebestendigheid en
 • recycleerbaarheid.

Veel toepassingen in de woning-, voertuig-, tank-, machine- en gevelbouw, bij deuren, ramen, funderingen, warmtewisselaars en in vliegtuigen worden tegenwoordig met speciale aluminiumlegeringen opgelost.

De ontwikkeling van onderdelen met een steeds lager gewicht bij gelijkblijvende stevigheidseisen leidt tot een toenemend gebruik van aluminiumlegeringen. De vrijwel onbeperkte vormgevingsmogelijkheden door middel van industrieel beschikbare productieprocedés (gieten, walsen, extruderen) openen talrijke mogelijkheden voor het industriële gebruik van aluminiumlegeringen.

In veel sectoren en industrieën moeten de materialen dusdanige eigenschappen hebben dat zij aan de vereisten inzake oppervlaktekwaliteit, ecologie en veiligheid voldoen. Efficiënte verkeerssystemen zijn niet meer denkbaar zonder het gebruik van lichtgewicht aluminium onderdelen.

De materiaalgroep aluminium voldoet ook uitstekend aan de groeiende wens vanuit milieuoogpunt om moderne producten te kunnen recycleren.

Het ene aluminium is het andere niet

De courante term "aluminium" verwijst naar een groep legeringen met aluminium als hoofdbestanddeel of allerlei legeringen van zuiver aluminium met één of meer elementen.

In totaal zijn er meer dan 1.000 verschillende aluminiumlegeringen. Zij zijn bedoeld om de eigenschappen van het basismetaal te verbeteren.

Toch hebben de verschillende legeringen een aantal dingen gemeen:

 • Zij bevatten ten minste 60% zuiver aluminium.
 • Zij hebben een veel lager soortelijk gewicht dan staal.
 • Zij zijn overwegend corrosiebestendig.
 • Zij hebben een uitstekend elektrisch en thermisch geleidingsvermogen.

Hoe onderscheidt u de verschillende aluminiumlegeringen?

Bij de aluminiumlegeringen wordt een fundamenteel onderscheid gemaakt tussen kneedlegeringen en hun lastoevoegmaterialen en gegoten legeringen en hun lastoevoegmaterialen:

 • Kneedlegeringen en hun lastoevoegmaterialen
  (platen, banden, profielen, stangen, buizen, smeedstukken)
 • Gegoten legeringen en hun lastoevoegmaterialen
  (zand-, coquille-, lage-/hogedruk- en fijngieten)

Daarnaast kunnen aluminiumlegeringen in veredelbare en niet-veredelbare legeringen worden onderverdeeld.

Bij een veredelbare legering is de toestand van het materiaal voor de bewerking van groot belang.

Door de samenstelling van de legering en de mogelijke warmtebehandelingen uitharden of zachtgloeien worden geheel verschillende materiaaleigenschappen verkregen:

 • sterkte,
 • corrosiebestendigheid,
 • geleidingsvermogen,
 • bewerkbaarheid en
 • uiterlijk van het zuivere metaal worden veranderd.

Welke bewerkingsmogelijkheden biedt aluminium?

Tot de bewerkingsprocessen op aluminium behoren:

 • doorslijpen en verkrijgen van uitsparingen,
 • ontbramen,
 • lasnaad voorbereiden (voorbereiden van voegen),
 • lasnaad voorbereiden (bewerken van oppervlakken),
 • lasnaad bewerken,
 • fijnbewerken en afwerken,
 • structureren en
 • polijsten.

chevron-leftAlertBrowse fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSort NoneSort ASCSort DESC