NU OPSLAAN - 20 % KORTING MET KORTINGSCODE   PFERD20

Een hand reiken naar onze klanten

Persmededelingen - 11.03.2021

Een hand reiken naar onze klanten

Reis- en contactbeperkingen maken theorie- en praktijkscholingen van de fabrikant ter plaatse onmogelijk – Digitale formats zoals E-Learning en POWERTRAINING bieden meer dan alleen maar vervanging voor deze live scholingen.

Dat corona het een en ander veranderd heeft kan Matthias Rong, Hoofd van de PFERDAKADEMIE bij de gereedschappenfabrikant August Rüggeberg in Marienheide (Duitsland) bevestigen. Maar hij vindt ook positieve aspecten aan de huidige situatie en het vereist vanaf nu een heel andere mindset naar de klant toe: „Zeker, dit was een zeer moedige stap op de rem toen corona en de bijbehorende beperkingen ons troffen“, blikt hij terug op het begin van de pandemie in maart 2020. „Traditioneel is het voorjaar een fase van volledige benutting van de PFERDAKADEMIE, in het bijzonder als in hetzelfde jaar ook de IJzerwarenbeurs in Keulen plaats vindt.“ Dan namelijk, aldus de Akademie-leider, komt het volledige internationale verkoopteam samen in het moderne scholingscomplex in Marienheide, waar onlangs een videostudio werd opgezet.

Deze studio is een zichtbare indicatie, dat de pure face-to-face evenementen in de Academie succesvol werden hervormd tot een tweeledig aanbod. „Natuurlijk zullen wij hier in de PFERDAKADEMIE - zodra de omstandigheden dit toelaten - verder gaan met scholen van handelaren en eindgebruikers m.b.t. het gebruik van onze PFERD-gereedschappen. Daartoe is de combinatie van het bijbrengen van theoretische kennis en praktijktesten te succesvol, geeft Matthias Rong toe. „Wij zullen echter parallel hieraan ons aanbod in de digitale PFERDAKADEMIE verder uitbouwen.“

In het afgelopen jaar heeft men reeds van de kans gebruik gemaakt zich met het thema E-Learning bezig te houden: „Wij hadden reeds vele documenten voor het individueel trainen van onze klanten voorbereid en konden dadelijk talrijke thema’s aanbieden. Daardoor bleef er voldoende tijd over om parallel een nieuwe format uit te bouwen, dat wij “POWERTRAINING” noemen“, aldus Rong. „Anders dan bij E-Learning is de POWERTRAINING een Live-online evenement, met een beperkt aantal deelnemers. Op deze manier zorgen we ervoor dat we bij het overbrengen van de leerstof intensief kunnen omgaan met elke individuele deelnemer.“ Want ongeacht de overstap naar een ander platform, staat ook deze POWERTRAINING geheel in het teken van de waarden van de PFERDAKADEMIE: „Wij willen kennis overbrengen, volgens een bepaalde methode ondersteuning bieden, we willen manieren laten zien om problemen op te lossen. Dit alles zo veel mogelijk gericht op de behoefte en individueel toegespitst op de op dat moment aanwezige eisen en benodigdheden”, specificeert het hoofd van de Academie nog verder het gestelde doel.

Dat PFERD daarmee ook digitaal op schema ligt, is in de laatste maanden reeds gebleken. „Wij hebben heel wat enthousiasme mogen ervaren bij de POWERTRAINING“, aldus Rong. “Met rond 70 events en bijna 700 deelnemers heeft men de verwachtingen ver overtroffen. We hebben in ons bedrijf bijna net zo veel deelnemers persoonlijk online mogen begroeten als normaal het geval is in de hele voorjaarsperiode. „Dat was een start op maat.“

In 2021 wordt het aanbod verder uitgebouwd. We hebben namelijk duidelijke signalen van de klanten ontvangen, dat zij deze vorm van scholing ook in de toekomst verder wensen te ontvangen. „Ook na de pandemie“, zoals Matthias Rong toevoegt: E-Learning en POWERTRAINING brengen geen reiskosten met zich mee en vragen van de deelnemers een geringere tijdsinvestering. Een gegeven dat door tal van handelaren en eindgebruikers wordt gewaardeerd. „Eigenlijk hebben wij dit de laatste jaren steeds weer onderstreept“, waarmee Rong verwijst naar de vroege roll-out van de PFERD-oplossing, „en daarom verheugen we ons erover dat corona hier de acceptatie van de digitale formats nogmaals een klein duwtje in de rug gegeven heeft.

Informatiebox

Wie geïnteresseerd is in E-Learning of POWERTRAINING, vindt informatie op de website www.pferd.com:

De E-Learnings van PFERD bieden op een interactieve manier praktijkgerichte kennis uit de PFERD-wereld. De online-cursussen kunnen op elk moment gestart en naar believen onderbroken worden. Via de PFERD-Homepage ontvangt u uw persoonlijke toegangscode.

Ook POWERTRAINING cursussen verstrekken PFERD-kennis uit de eerste hand, zeker in het geval van onze Live-Video-conferenties. In deze 45 tot 60 minuten durende blokken behandelt PFERD verschillende thema’s. In onderling overleg kan dit ook op maat van uw individuele behoeften. Via de PFERD-website kunt u zich voor de POWERTRAINING cursussen aanmelden. Daar vindt u ook de op dat moment actuele thema’s en tijdstippen van de trainingen.

Aanmelding PFERD nieuwsbrief

U kunt zich hier kosteloos aanmelden voor onze PFERD nieuwsbrief en vervolgens ontvangt u regelmatig alle nieuws over producten, services en acties uit de wereld van PFERD.