Toepassingsaanbevelingen voor de bewerking van aluminium

Een succesvolle bewerking van aluminium is van vele factoren afhankelijk. In het navolgende hebben wij de belangrijkste punten beknopt voor u samengevat.

Wat beïnvloedt de bewerking van aluminium?

Voor het succesvol bewerken van aluminium materialen, adviseren wij altijd rekening te houden met het verspaningsgedrag van de verschillende legeringen. Afhankelijk van de legering en uithardingstoestand kan het verspaningsgedrag taai en smerend of bros en hard zijn.

De hardheid van het te bewerken aluminium materiaal is doorslaggevend. Een optimale snijgeometrie van het gereedschap vermindert de vorming van opbouwsnedes en het dichtsmeren van het gereedschap. Hierdoor nemen de prestaties en standtijd van het gereedschap drastisch toe. Hoe u het dichtsmeren van stiftfrezen kunt voorkomen, leest u hier.

Waarmee moet bij de mechanische oppervlaktebewerking van aluminium rekening worden gehouden?

Het corrosiegedrag van aluminium materialen wordt sterk beïnvloed door de oppervlakte-eigenschappen en de wijziging daarvan door slijpen, polijsten en borstelen.

Het glad maken heeft een positief effect en het opruwen een negatief effect op de corrosiebestendigheid. Binnendringing van vreemde voorwerpen in het oppervlak vermindert de corrosiebestendigheid eveneens.

De mechanische oppervlaktebewerking van zuiver aluminium en aluminiumlegeringen met een Brinell-hardheid van minder dan 40 HB vereist voorzichtigheid en ervaring.

Bij de druk die tijdens het slijpen en polijsten wordt uitgeoefend, moet rekening worden gehouden met de specifieke hardheid van het materiaal, aangezien zachte materialen de neiging hebben dicht te smeren en afgeschuurde materialen en slijpmiddelen in het oppervlak van het werkstuk kunnen binnendringen waardoor het optische veredelingseffect kan uitblijven.

Met welke aanbevelingen moet bij de bewerking van aluminium rekening worden gehouden?

Snijsnelheid en toerental, werkdruk, koeling en corrosiebescherming: In de volgende paragrafen hebben wij onze aanbevelingen voor de bewerking van aluminium voor u samengevat.

Welke snijsnelheid is geschikt voor de bewerking van aluminium?

Voor een optimale oppervlaktekwaliteit moet de snijsnelheid worden aangepast aan het bewerkingsproces, de legering en de behandelingstoestand. Neem altijd de toerentalaanbevelingen van onze producten in acht.

Met de toerentalberekenaar biedt PFERD u bovendien een gratis hulpmiddel voor het bepalen van aandrijftoerental, gereedschapsdiameter of snijsnelheid.

Wat is de juiste werkdruk voor gebruik op aluminium?

Lokale oververhitting als gevolg van een te hoge werkdruk tijdens het slijpen kan, ondanks de goede thermische geleidbaarheid van aluminium, tot plaatselijke structuurveranderingen leiden. Bij een eventuele latere elektrolytische oppervlaktebehandeling kan het decoratieve uiterlijk worden aangetast.

Anders dan bij conventionele stalen materialen, moet bij het slijpen van aluminiumlegeringen een geringere werkdruk worden gewerkt. Alleen zo kan een hoge opwarming van het werkstuk worden voorkomen en een goede oppervlaktekwaliteit worden bereikt.

Hoe beschermt u het werkstuk en gereedschap tegen oververhitting?

Het gebruik van slijpoliën en -vetten voorkomt een overmatige temperatuurontwikkeling en draagt – vooral bij fijnere korrels – bij tot de koeling.

Hoe kan corrosie op aluminiumoppervlakken worden vermeden?

De volgende punten moeten altijd in acht worden genomen om contactcorrosie van het afgeschuurde materiaal op het bewerkingsoppervlak te voorkomen:

  • De toegepaste gereedschappen (bijv. borstels) mogen niet van koperlegeringen of staal zijn vervaardigd.
  • Er mogen geen slijp- en polijstschijven worden gebruikt die al op andere metalen zijn gebruikt. Er moet een strikte scheiding van gereedschap in acht worden genomen!

Aanmelding PFERD nieuwsbrief

U kunt zich hier kosteloos aanmelden voor onze PFERD nieuwsbrief en vervolgens ontvangt u regelmatig alle nieuws over producten, services en acties uit de wereld van PFERD.