NU OPSLAAN - 20 % KORTING MET KORTINGSCODE   PFERD20

De oplossing voor problemen met massacontact

Persmededelingen - 17.09.2021

De oplossing voor problemen met massacontact

Problemen met massacontact behoren in de lucht- en ruimtevaarttechniek tot de hoogste uitvalrisico’s en hun gevolgen kunnen dramatische proporties aannemen. Door de juiste installatie en onderhoud van de massacontactpunten dalen deze risico’s aanzienlijk

De veilige werking van elektronische apparatuur en componenten in vliegtuigen is elementair. Vliegcontrole- en managementsystemen, zoals bijv. de automatische piloot, het vlucht managementsysteem, communicatie- en navigatiesystemen moeten storingsvrij functioneren.

Naast de totaaluitval van systemen of losse componenten is een probleem

met massacontact een van de grootste gevaren voor de elektronische bediening.

Problemen met massacontact kunnen tot foutieve metingen tot

aan een complete uitval van het betreffende onderdeel leiden. Daarom zijn de installatie en het onderhoud van massacontactpunten, dat betekent de punten, waaraan de apparaten en installaties met het nulpotentiaal van het vliegtuig verbonden worden, bijzonder belangrijk. Ook het feit, dat belangrijke systemen over meerdere massacontactpunten beschikken, toont welk gevaar er van massacontactproblemen uitgaat.

Massacontactpunten zijn de punten op een geleidend lichaam waaraan de nulpotentiaal is toegewezen. Het vertegenwoordigt het referentiepotentieel voor alle signaal- en bedrijfsspanningen. Technisch gezien moet een massacontactpunt daarom over een zo hoog mogelijke geleidbaarheid beschikken. Het moet gelijkmatig gevormd zijn en een vlak oppervlak hebben om een zo groot mogelijk contact met de aansluiting op het betreffende systeem te garanderen.

Massacontactpunten in vliegtuigen worden normaal gesproken met borstels gemaakt, omdat meestal een coating of verf op het gewenste punt verwijderd, de oppervlakte glad gemaakt en de geleidbaarheid verhoogd moet worden. De bewerking met borstels wordt echter steeds meer verwisseld door het wezenlijk efficiëntere en technisch werkzame procedé van het verzinken.

Daarvoor wordt een vlakke verzinkboor in de nominale diameter op de aanwezige boring gezet en - geleid door de boring - een verzonken cirkel van minder dan een tiende millimeter verkregen. Dit proces gaat zeer snel en heeft daardoor het voordeel, dat bij de bewerking spanen ontstaan en geen stof. Als machines zijn de handige accu-slijpmachines met een krommingsradius van 45 resp. 90° zeer geschikt. Ook afzuigingen kunnen daarmee gecombineerd worden.

Bekende vliegtuigfabrikanten hebben hun bewerkingsvoorschriften voor massacontactpunten reeds dusdanig gewijzigd, dat deze slechts alleen met zogenoemde massaverzinkboren bewerkt mogen worden; ook tegen de achtergrond van de geactualiseerde REACH-verordening, die stelt dat toxische stoffen, die tijdens de bewerking van aluminium, gelakte en anders behandelde oppervlakken ontstaan, moeten worden geminimaliseerd en afgezogen.

Daarbij komt, dat massacontact-verzinkboren niet alleen technisch het betere resultaat leveren, maar ook gezien uit economische gezichtspunten tot een halvering van de gereedschapskosten en een duidelijke vermindering van de bewerkingsduur leiden.

Leidend in de ontwikkeling en productie van massacontact-verzinkboren is sinds vele jaren de producent van gereedschappen voor de oppervlaktebewerking, PFERD gereedschappen, uit Marienheide, die deze technologie ontwikkeld heeft en voor de branche Aerospace een wereldwijd Key Account Management tot stand gebracht heeft.

Over PFERD-Aerospace:

Het wereldwijde netwerk Key Account Management PFERD-Aerospace houdt zich al meer dan 20 jaren intensief bezig met de vereisten van de luchten ruimtevaarttechniek aan gereedschappen voor de oppervlaktebewerking en voor het doorslijpen. De oplossingen van PFERD worden in de afdelingen Engine, Component, Line, Airframe en Modification met succes gebruikt. Het Key Account Team is met de focus op probleemoplossing, efficiency, procesoptimalisering en ergonomie bezig en wereldwijd inzetbaar.

Aanmelding PFERD nieuwsbrief

U kunt zich hier kosteloos aanmelden voor onze PFERD nieuwsbrief en vervolgens ontvangt u regelmatig alle nieuws over producten, services en acties uit de wereld van PFERD.